DOWNLOAD NOW !

Min soltid - For Android

Cover artMed ”Min soltid” kan du hålla koll på hur länge du kan vara i solen utan att bränna dig. Appen beräknar hur länge du kan vara i solen, utifrån var du är, tid på dagen och hur känslig du är för sol. Det varierar från individ till individ. Var därför uppmärksam på din tid i solen! Soltiderna som räknas fram är baserade på statistiskt framräknade UV-index. Beräkningarna tar inte hänsyn till om du har varit ute i solen tidigare under samma dag. Tiderna ska därför riktvärden som visar hur länge du kan vara ute utan skyddande kläder eller solkräm.
!

No comments:

Post a Comment


DOWNLOAD NOW !